โทรศัพท์
02-424-7483

กลุ่มบริหารวิชาการ / ทะเบียน / แนะแนว
ต่อ 127

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 115

กลุ่มบริหารบุคคล


กลุ่มบริหารทั่วไป (ห้องสมุด)
ต่อ 226

งานสารบรรณกลาง
ต่อ 116

งานพัสดุ
ต่อ 114

E-mail
bmksch@bm.ac.th

ที่ตั้งของโรงเรียน
1121 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

การเดินทาง
  • รถโดยสารประจำทาง สาย 28, 56, 66, 170, 203, 542
  • รถซูบารุ สาย บางพลัด-ปิ่นเกล้า, บางพลัด-แมคโครจรัญฯ
  • เรือโดยสาร สามารถโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือเทเวศน์ และข้ามฝากจากท่าเรือเทเวศน์ มายังท่าเรือวัดบวรมมงคล
  • รถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีบางยี่ขัน


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร