ข่าวประชาสัมพันธ์ :  3 ต.ค 59 ประกาศประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่1/2559 , 1 พ.ย.2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดบวรมงคล

 

 
โรงเรียนวัดบวรมงคล มุ่งเน้นในการสรรค์สร้างบุคลากรอันทรงคุณค่า โดยมีคณะอาจารย์คอยดูแลบุตรหลานของทุกท่านอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

ผลงานดีเด่น

 • นักเรียนคนเก่งชนะเลิศการ แข่งกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ ประจำปี 2559

  นักเรียนคนเก่งชนะเลิศการ แข่งกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ ประจำปี  2559 ชนะเลิศกีฬาเปตองประเภท หญิงคู่ อายุ 18 ปี  น.ส.เจนจิรา หุ่นประเสริฐ  น.ส.จิราพร ชูรัศมี รองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ อายุ 18 ปี  นายปิยะ  ปทุมศรีสุวรรณ  นายจิรพงศ์  อินยิ้ม   และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 3 คนหญิง อายุ18 ปี ทีม น.ส.จิรภา  ชื่นชมชิต  น.ส.เจนจิรา   น.ส.จิราพร

 • รางวัลสถานศึกษาที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558

  โรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับรางวัลสถานศึกษาที่่มีการพัฒนาดีเด่น ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 • ศูนย์ศิลปะวาดภาพ บวรมงคล

  ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมีนักเรียนบวรมงคลที่ประสบความสำเร็จเมื่อจบการศึกษาไปจากสถาบันแห่งนี้ในด้านศิลปะวาดภาพมากมายหลายคนสนใจติดต่อครูปมุข ภู่เกิดลักษณ์  ห้องศิลปะวาดภาพ (ที่ตั้งใกล้กับโรงอาหาร)

 • รางวัลการแข่งขันเปตองกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง

  นางสาว เจนจิรา หุ่นประเสริฐ ม.5/3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559

 • รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรม

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีวัลย์ ดีใจยิ้ม นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เหรียญทองอันดับ 1

 

สารจากผู้อำนวยการ

ขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เติบโตขึ้นเป็นคนดีและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมของเรา

"ผอ.วีระ เจนชัย"

Go to top