Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 / ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ 4 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 / 9 มีนาคม 2560 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชัน 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดบวรมงคล

    โรงเรียนวัดบวรมงคล มุ่งเน้นในการสรรค์สร้างบุคลากรอันทรงคุณค่า โดยมีคณะอาจารย์คอยดูแลบุตรหลานของทุกท่านอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ผลงานดีเด่น

  • นักเรียนคนเก่งชนะเลิศการ แข่งกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ ประจำปี  2559 ชนะเลิศกีฬาเปตองประเภท หญิงคู่ อายุ 18 ปี  น.ส.เจนจิรา หุ่นประเสริฐ  น.ส.จิราพร ชูรัศมี รองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ อายุ 18 ปี  นายปิยะ  ปทุมศรีสุวรรณ  นายจิรพงศ์  อินยิ้ม   และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 3 คนหญิง อายุ18 ปี ทีม น.ส.จิรภา  ชื่นชมชิต  น.ส.เจนจิรา   น.ส.จิราพร

  • รางวัลสถานศึกษาที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558

    โรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับรางวัลสถานศึกษาที่่มีการพัฒนาดีเด่น ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  • ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมีนักเรียนบวรมงคลที่ประสบความสำเร็จเมื่อจบการศึกษาไปจากสถาบันแห่งนี้ในด้านศิลปะวาดภาพมากมายหลายคนสนใจติดต่อครูปมุข ภู่เกิดลักษณ์  ห้องศิลปะวาดภาพ (ที่ตั้งใกล้กับโรงอาหาร)  ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมีนักเรียนบวรมงคลที่ประสบความสำเร็จเมื่อจบการศึกษาไปจากสถาบันแห่งนี้ในด้านศิลปะวาดภาพมากมายหลายคนสนใจติดต่อครูปมุข ภู่เกิดลักษณ์  ห้องศิลปะวาดภาพ (ที่ตั้งใกล้กับโรงอาหาร)                                                               ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัล                                     นักเรียนชั้น ม.3       ผลงานที่วาดขึ้นมา การวาดภาพกำแพงโรงเรียนโดยใช้ฝีมือนักเรียนบวรมงคล  

  • นางสาว เจนจิรา หุ่นประเสริฐ ม.5/3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559

  • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีวัลย์ ดีใจยิ้ม นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เหรียญทองอันดับ 1การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

[/pb_column][/pb_row]
[/pb_row]
[/pb_row]
[/pb_column]
[pb_row][pb_column][pb_text]
[/pb_row]
[/pb_column]
 

ติดต่อเรา

Joomla forms builder by JoomlaShine

ที่ตั้งโรงเรียน

1121 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ +66 2 428 7483 เวลาทำการ : 8:00–16:30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แฟนเพจโรงเรียน

Go to top